DIORAMAS

One of the activities that they liked the most was the realization of the ecosystem mock-up.
They worked hard to achieve these great results.

One of the activities that they liked the most was the realization of the ecosystem mock-up.
They worked hard to achieve these great results.

Una de les activitats que més els ha agradat fer en el projecte ha sigut la realització del diorama d’un ecosistema. S’han esforçat molt per a aconseguir aquests meravellosos resultats.